Συμμετοχή με εργασίες σε Ελληνικά και ξένα συνέδρια

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ GRAM (-) ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΜΟΝΩΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑ 1984 – 1987 ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ν.Ν.Θ.Α. Σ. Καναβάκη, Μ. Γεωργίου, Σ. Μπάρδη, Χ. Κωστόπουλος, Ε. Αναστασάκου και Ε. Μαρίνης. 13ο Εθνικό Συνέδριο Μικροβιολογίας. Θεσσαλονίκη, 2-3 Απριλίου 1988.

ESOPHAGECTOMY WITHOUT THORACOTOMY: SAFETY CONFIRMED IN 100 CASES. P. Yiannopoulos, N. Kavalieratos, P. Avgeris, M. Georgiou. 5th World Congress of the International Society of Esophagus. Kyoto Japan, August 5-8, 1992.

Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΟΥΣ ΥΠΕΡΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟΥ (Δ.Υ.Π.Θ.) ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΕ ΧΡΟΝΙΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ. Π. Ιωαννίδης, Π. Τσεύης, Ι. Λαμπρόπουλος, Γ. Μαρτίκος, Ε. Καραπασίης, Μ. Γεωργίου, Π. Καλοχαιρέτης, Α. Δρούζας, Κ. Αλεξίου και Γ. Παπαδάκης. 3η Επιστημονική Διανοσοκομειακή Συνάντηση Ιατρών Πειραιά. Νίκαια, 7-9 Οκτωβρίου 1992.

Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΝΑΣΤΡΟΦΟΣ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟ – ΚΕΦΑΛΙΚΗ (Α.Β.-Κ) A-V FISTULA: ΜΙΑ ΑΥΤΟΧΘΟΝΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ. Π. Ιωαννίδης, Χ. Μπατσής, Μ. Γεωργίου, Θ. Καλλιγάς, Ε. Καραπασίης, Κ. Αλεξίου. 19ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο. Αθήνα, 4-8 Μαΐου 1993.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΣΗΣ ΕΛΚΟΥΣ ΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΟΥ ΜΕ ΣΥΡΡΑΦΗ ΚΑΙ ΥΠΕΡΕΚΛΕΚΤΙΚΗ ΒΑΓΟΤΟΜΗ. Θ. Κότσιφας, Χ. Μπατσής, Ι. Λαμπρόπουλος, Μ. Γεωργίου, Κ. Αλεξίου. 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής & Διεθνές Χειρουργικό Συμπόσιο. Αθήνα, 1-5 Νοεμβρίου 1992.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΨΕΥΔΟΚΥΣΤΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ. Χ. Χριστόπουλος, Θ. Κότσιφας, Μ. Γεωργίου, Π. Τσεύης, Ι. Λαμπρόπουλος, Κ. Αλεξίου. 1η Πανελλήνια Συνάντηση Χειρουργικής Ήπατος – Χοληφόρων – Παγκρέατος. Αλεξανδρούπολη, 17-19 Σεπτεμβρίου 1993.

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΟΡΟΤΕΡΟ ΧΡΟΝΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΙΘΙΑΣΗΣ ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ ΜΕ ΗΠΙΑ ΠΑΓΚΡΕΑΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ. Ν. Καβαλιεράτος, Α. Τάκας, Θ. Κότσιφας, Γ. Μαρτίκος, Μ. Γεωργίου, Κ. Αλεξίου. 1η Πανελλήνια Συνάντηση Χειρουργικής Ήπατος – Χοληφόρων – Παγκρέατος. Αλεξανδρούπολη, 17-19 Σεπτεμβρίου 1993.

ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΧΟΛΗΔΟΧΟΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΗΝ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΧΟΛΗΔΟΧΟΥ ΠΟΡΟΥ ΓΙΑ ΧΟΛΗΔΟΧΟΛΙΘΙΑΣΗ. Θ. Κότσιφας, Χ. Χριστόπουλος, Μ. Γεωργίου, Γ. Μαρτίκος, Κ. Αλεξίου. 1η Πανελλήνια Συνάντηση Χειρουργικής Ήπατος – Χοληφόρων – Πάγκρέατος. Αλεξανδρούπολη, 17-19 Σεπτεμβρίου 1993.

Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΝΑΣΤΡΟΦΟΣ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟ-ΚΕΦΑΛΙΚΗ (Α.Β.Κ.) A-V FISTULA: ΜΙΑ ΑΥΤΟΧΘΟΝΗ ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ. Π. Ιωαννίδης, Γ. Μαρτίκος, Μ. Γεωργίου, Ε. Καραπασίης, Η. Λάππας, Μ. Ευγενίου, Κ. Αλεξίου. Διεθνές Αγγειοχειρουργικό Συνέδριο. Κύπρος, Οκτώβριος 1993.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΙΣΟΦΑΓΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΕΣ ΠΡΟΗΓΗΘΕΙΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ. Π. Γιαννόπουλος, Θ. Κότσιφας, Μ. Γεωργίου. Τακτική Συνεδρίαση της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας. Αθήνα 1994.

ΕΧΙΝΟΚΟΚΚΙΑΣΗ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ. Μ. Γεραζούνης, Ν. Καλαντζή, Ι. Μονέδας, Μ. Γεωργίου, Ν. Λιόλιος. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Ιατρικής. Χαλκιδική, 5-8 Μαΐου 1994.

ΟΙΣΟΦΑΓΕΚΤΟΜΗ ΧΩΡΙΣ ΘΩΡΑΚΟΤΟΜΗ. ΜΙΑ ΑΣΦΑΛΗΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΛΟΗΘΩΝ ΚΑΙ ΚΑΚΟΗΘΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ. ΕΜΠΕΙΡΙΑ 150 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ. Π. Γιαννόπουλος, Θ. Κότσιφας, Μ. Γεωργίου, Μ. Γιαβάσηη,                      Χ. Χριστόπουλος, Π. Τσεύης. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οισοφαγικών Παθήσεων. Αθήνα, 24-25 Σεπτεμβρίου 1994.

COLORECTAL CANCER COMPLICATIONS IN EMERGENCY. C. Alexiou, N. Kavalieratos, A. Takkas, M. Georgiou, E. Lappas,                N. Vlachos. 2nd International Conference Colo – Rectal Tumors. Milan, September 11-14, 1994.

MODIFIED REVERSE BRACHIO-CEPHALIC (A-V) FISTULA: CONTINUING EXPERIENCE, ON AN AUTOGENOUS ALTERNATIVE ANGIOACCESS. P. Ioannides, A. Kokkinos, M. Georgiou, E. Karapasiis, C. Alexiou. 1st Surgical Dept. of Aghios Panteleimon, General Hospital of Nikea, Piraeus, Greece. Thessaloniki, 22-25 September 1994.

ΕΠΑΝΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ ΛΟΓΩ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ. Π. Γιαννόπουλος, Θ. Κότσιφας, Μ. Γεωργίου, Ε. Καραπασίης,                  Π. Μουστογιάννης. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οισοφαγικών Παθήσεων. Αθήνα, 24-25 Σεπτεμβρίου 1994.

PROFUNDOPLASTY: AN ALTERNATIVE PROCEDURE ON THE REVASCULARISATION OF THE SEVERILY ISCHAEMIC LIMBS. P. Ioannides, A. Kokkinos, M. Georgiou, Ch. Christopoulos, C. Alexiou. 1st Surgical Dept. of Aghios Panteleimon, General Hospital of Nikea, Piraeus, Greece. Thessaloniki, 22-25 September 1994.

ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΟΙΣΟΦΑΓΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΣΥΝΕΧΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ (Τιμητική διάκριση). Ν. Καβαλιεράτος, Α. Τάκκας, Μ. Γεωργίου, Ν. Βλάχος, Κ. Γεροντάκης, Σ. Καλογεράκος, Π. Γιαννόπουλος. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οισοφαγικών Παθήσεων. Αθήνα, 24-25 Σεπτεμβρίου 1994.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΧΑΛΑΣΙΑΣ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ: 75 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ. Π. Γιαννόπουλος, Θ. Κότσιφας, Χ. Χριστόπουλος, Ν. Καβαλιεράτος, Μ. Γεωργίου, Η. Λάππας. 19ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο. Θεσσαλονίκη, 30 Οκτωβρίου – 3 Νοεμβρίου 1994.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΨΕΥΔΟΚΥΣΤΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ. Κ. Αλεξίου, Χ. Χριστόπουλος, Θ. Κότσιφας, Π. Τσεύης, Γ. Μαρτίκος, Μ. Γεωργίου. 19ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο. Θεσσαλονίκη, 30 Οκτωβρίου – 3 Νοεμβρίου 1994.

Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΧΟΛΗΔΟΧΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΧΟΛΗΔΟΧΟΥ ΠΟΡΟΥ ΓΙΑ ΧΟΛΗΔΟΧΟΛΙΘΙΑΣΗ. Θ. Κότσιφας, Γ. Μαρτίκος, Χ. Χριστόπουλος, Η. Λάππας, Μ. Γεωργίου, Κ. Αλεξίου. 19ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο. Θεσσαλονίκη, 30 Οκτωβρίου – 3 Νοεμβρίου 1994.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ. Θ. Κότσιφας, Μ. Γεωργίου, Ν. Βλάχος, Π. Στρατηγός, Ι. Νεστορίδης,  Κ. Αλεξίου. 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας. Αθήνα, 16-20 Νοεμβρίου 1994.

ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΟΥ ΣΠΛΗΝΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΡΗΞΗ. Θ. Κότσιφας, Μ. Γεωργίου, Ν. Βλάχος, Α. Νάτσης, Α. Δημητσίκογλου, Κ. Αλεξίου. 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας. Αθήνα, 16-20 Νοεμβρίου 1994.

ΟΞΕΙΑ ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ: ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ. Ν. Καβαλιεράτος, Α. Τάκκας, Μ. Ευγενίου, Ε. Καραπασίης, Μ. Γεωργίου, Κ. Αλεξίου. 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας. Αθήνα, 16-20 Νοεμβρίου 1994.

Η ΧΡΗΣΗ ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΤΩ ΚΟΙΛΗΣ ΣΤΗ ΦΛΕΒΙΚΗ ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗ ΝΟΣΟ. Π. Ιωαννίδης, Μ. Γεργίου, Η. Λάππας, Π. Μουστογιάννης, Κ. Αλεξίου. 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας. Αθήνα, 16-20 Νοεμβρίου 1994.

Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΤΩ ΚΟΙΛΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ. Π. Ιωαννίδης, Μ. Γεωργίου, Π. Μουστόγιαννης, Κ. Αλεξίου. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειολογίας – Αγγειοχειρουργικής. Αθήνα, 9-11 Δεκεμβρίου 1994.

Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟ-ΚΕΦΑΛΙΚΗ A-V FISTULA: ΜΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ. Π. Ιωαννίδης, Ε. Καραπασίης, Μ. Ευγενίου, Μ. Γεωργίου, Ν. Βλάχος,  Κ. Αλεξίου. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειολογίας – Αγγειοχειρουργικής. Αθήνα, 9-11 Δεκεμβρίου 1994.

Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΤΩ ΚΟΙΛΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ. Π. Ιωαννίδης, Π. Μουστόγιαννης, Μ. Γεωργίου, Μ. Βιδάλης, Κ. Αλεξίου. 1ο Πανελλήνιο Φλεβολογικό Συνέδριο. Αθήνα, 26-28 Μαΐου 1995.

REOPERATION FOR ACHALASIA FOLLOWING HELLER MYOTOMY. P. Yannopoulos, T. Kotsifas, N. Kavallieratos, P. Tsevis, M. Georgiou. 6th World Congress of the International Society for diseases of the esophagus. Milan – Italy, August 23-26, 1995.

Η ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΓΕΝΟΥΣ ΥΠΕΡΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟΥ. Π. Ιωαννίδης, Μ. Βιδάλη, Μ. Γεωργίου, Κ. Αλεξίου, Γ. Μεσσάρης, Η. Βλάμης, Γ. Παπαδάκης. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων. Aθήνα, 2-3 Δεκεμβρίου 1995.

COLORECTAL CANCER OPERATED ON EMERGENCY: AN ANALYSIS OF FINDINGS AND TYPE OF OPERATION. N. Kavallieratos, A. Takkas, M. Georgiou, M. Evgeniou, C. Alexiou. 6th Joint Meeting of Surgeos and Gastroenterologists. Bangkok – Thailand, December 3-6, 1995.

LAPAROSCOPIC GASTRIC BANDING IN THE TREATMENT OF MORBID OBESITY. OUR EXPERIENCE. G. Konstantinidis, G. Sambalis, M. Vorias, M. Georgiou. 7th European Congress of Surgery. June 3-7, 1997 Athens.

THE ROLE OF LAPAROSCOPY IN BOWEL OBSTRUCTION. K. Konstantinidis, G. Sambalis, M. Vorias, M. Georgiou. 7th European Congress of Surgery. June 3-7, 1997 Athens.

OUR EXPERIENCE IN ADVANCED LAPAROSCOPIC SURGERY. K. Konstantinidis, M. Vorias, G. Sambalis, M. Georgiou. 14th Annual Medical Seminar. The Medical Society of the Dodecanese. 28-31 August 1997 Rhodes, Greece.

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΓΑΣΤΡΙΚΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΚΟΗΘΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ. Κ. Κωνσταντινίδης, Μ. Βοριάς, Γ. Σάμπαλης, Μ. Γεωργίου. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής της παχυσαρκίας. 8-9 Μαΐου 1998, Hraklio, Crete.

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΧΟΛΗΔΟΧΟΛΙΘΙΑΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ Ή ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ERCP. Κ. Κωνσταντινίδης, Μ. Βοριάς, Γ. Σάμπαλης, Μ. Γεωργίου. 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής. 13-17 Νοεμβρίου 1998, Αθήνα.

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΚΟΗΘΟΥΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ. Κ. Κωνσταντινίδης, Γ. Σάμπαλης, Μ. Γεωργίου, Μ. Βοριάς. 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής. 13-17 Νοεμβρίου 1998, Αθήνα.

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΕΝΔΟΚΟΙΛΙΑΚΩΝ ΟΓΚΩΝ. Κ. Κωνσταντινίδης, Μ. Γεωργίου, Μ. Βοριάς, Γ. Σάμπαλης. 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής. 13-17 Νοεμβρίου 1998, Αθήνα.

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΜΥΟΤΟΜΗ ΚΑΤΑ HELLER – ΗΜΕΤΕΡΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Κ. Κωνσταντινίδης, Γ. Σάμπαλης, Μ. Βοριάς, Μ. Γεωργίου. 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής. Νοεμβρίου 1998, Αθήνα.

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΣΚΩΛΗΚΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗ ΣΑΝ ΜΕΘΟΔΟΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΟΞΕΙΑΣ ΣΚΩΛΗΚΟΕΙΔΙΤΙΔΟΣ. Κ. Κωνσταντινίδης, Μ. Γεωργίου, Μ. Βοριάς, Γ. Σάμπαλης. 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής. 13-17 Νοεμβρίου 1998, Αθήνα.

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΚΟΛΕΚΤΟΜΗ – ΗΜΕΤΕΡΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Κ. Κωνσταντινίδης, Μ. Βοριάς, Γ. Σάμπαλης, Μ. Γεωργίου. 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής. 13-17 Νοεμβρίου 1998, Αθήνα.

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΓΟΠ. Κ. Κωνσταντινίδης, Γ. Σάμπαλης, Μ. Βοριάς, Γ. Γεωργίου. 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής. 13-17 Νοεμβρίου 1998, Αθήνα.

ΧΟΛΗΔΟΧΟΛΙΘΙΑΣΗ – ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ / ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ERCP Ή ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ. Κ. Κωνσταντινίδης, Μ. Βοριάς, Γ. Σάμπαλης, Μ. Γεωργίου. 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας. 25-28 Νοεμβρίου 1998, Αθήνα.

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΓΑΣΤΡΙΚΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΚΟΗΘΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ. Κ. Κωνσταντινίδης, Γ. Σάμπαλης, Μ. Γεωργίου, Μ. Βοριάς. 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας. 25-28 Νοεμβρίου 1998, Αθήνα.

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΛΕΟΥ. Κ. Κωνσταντινίδης, Μ. Βοριάς, Μ. Γεωργίου, Γ. Σάμπαλης. 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας. 25-28 Νοεμβρίου 1998, Αθήνα.

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΘΟΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΓΟΠ. Κ. Κωνσταντινίδης, Γ. Σάμπαλης, Μ. Βοριάς, Μ. Γεωργίου. 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας. 25-28 Νοεμβρίου 1998, Αθήνα.

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΜΥΟΤΟΜΗ ΚΑΤΑ HELLER ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΑΧΑΛΑΣΙΑΣ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ. Κ. Κωνσταντινίδης, Γ. Σάμπαλης, Μ. Βοριάς, Μ. Γεωργίου. 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας. 25-28 Νοεμβρίου 1998, Αθήνα.

ΠΡΩΙΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΚΟΛΕΚΤΟΜΗΣ. Κ. Κωνσταντινίδης, Μ. Βοριάς, Γ. Σάμπαλης, Μ. Γεωργίου. 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας. 25-28 Νοεμβρίου 1998, Αθήνα.

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΣΚΩΛΗΚΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΟΞΕΙΑΣ ΣΚΩΛΗΚΟΕΙΔΙΤΙΔΟΣ. Κ. Κωνσταντινίδης, Μ. Γεωργίου, Μ. Βοριάς, Γ. Σάμπαλης. 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας. 25-28 Νοεμβρίου 1998, Αθήνα.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΕΝΔΟΚΟΙΛΙΑΚΩΝ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΩΝ. Κ. Κωνσταντινίδης, Μ. Γεωργίου, Μ. Βοριάς, Γ. Σάμπαλης. 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας. 25-28 Νοεμβρίου 1998, Αθήνα.

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΗΛΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΒΩΝΙΚΗΣ ΧΩΡΑΣ. Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΑΣ 1992-1999. Κ. Κωνσταντινίδης, Μ. Γεωργίου, Μ. Βοριάς, Γ. Σάμπαλης, Χ. Χαριτόπουλος. Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία – Ημερίδα – Κήλες του Κοιλιακού Τοιχώματος. 19 Ιουνίου 1999, Αθήνα.

7th World Congress of Endoscopic Surgery. Poster Presentation: “Laparoscopic Colectomy : A 7 Tear Experience”. 1-4 June 2000, Singapore

7th World Congress of Endoscopic Surgery. Poster Presentation: “Upper G.I. Laparoscopic Surgery”. 1-4 June 2000, Singapore

7th World Congress of Endoscopic Surgery. Poster Presentation: “Lower Right Abdominal Pain and Laparoscopy”. 1-4 June 2000, Singapore”

7th World Congress of Endoscopic Surgery. Poster Presentation: “Laparoscopic Inguinal Hernia Repair”. 1-4 June 2000, Singapore

7th World Congress of Endoscopic Surgery. Poster Presentation: “Laparoscopic Soled Organ Surgery – Initial Report”. 1-4 June 2000, Singapore

ΧΧΙΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ. ΣΤΗΝ ΑΥΓΗ ΤΗΣ 3ης  ΧΙΛΙΕΤΙΑΣ. Ανακοίνωση: «Η θέση της λαπαροσκόπησης στη διάγνωση και θεραπεία της περιτονίτιδος». 18-22 Νοεμβρίου 2000, Αθήνα 

ΧΧΙΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ. ΣΤΗΝ ΑΥΓΗ ΤΗΣ 3ης  ΧΙΛΙΕΤΙΑΣ. Ανακοίνωση: «Λαπαροσκοπική  αντιμετώπιση αποφρακτικού ειλεού». 18-22 Νοεμβρίου 2000, Αθήνα 

ΧΧΙΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ. ΣΤΗΝ ΑΥΓΗ ΤΗΣ 3ης  ΧΙΛΙΕΤΙΑΣ. Ανακοίνωση: «Ρομποτική λαπαροσκοπική χειρουργική – πρώτη ανακοίνωση». 18-22 Νοεμβρίου 2000, Αθήνα 

LAPAROSCOPIC INGUINAL HERNIA REPAIR. Konstantinidis K. M.D. PHD., Vorias M. M.D., Sambalis G. M.D., Georgiou M. M.D., Anastassakou K. M.D. Athens Medical Center. Department of general & laparoscopic surgery. 5 Sept. 2001, Athens, Greece.

8th World Congress of Endoscopic Society of American Gastrointestinal Endoscopic Surgeons. The paper: “Laparoscopic Approach in Small Bowel Surgery”. 13-16 March 2002, New York. 

UPPER G.I. LAPAROSCOPIC SURGERY. K. Konstantinidis, G. Sambalis, M. Georgiou, K. Anastassakou, H. Stratopoulos, M. Vorias. Athens Medical Center, Greece. 10th International Congress. EUROPEAN ASSOCIATION FOR ENDOSCOPIC SURGERY. Lisbon 2-5 June 2002.

XXII ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ – ΔΙΕΘΝΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ 2002. Παρουσίαση εργασίας video με θέμα: «Λαπαροσκοπική Αφαίρεση Λίθου Δεξιού Ουρητήρα». 9-12 Νοεμβρίου 2002, Αθήνα

XXII ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ – ΔΙΕΘΝΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ 2002. Παρουσίαση εργασίας video με θέμα: « Λαπαροσκοπική Αφαίρεση Γιγαντιαίας Κυστικής Μάζας Κοιλίας και Δεξιάς Σαλπιγγοωθηκεκτομή». 9-12 Νοεμβρίου 2002, Αθήνα

XXII ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ – ΔΙΕΘΝΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ 2002. Παρουσίαση εργασίας video με θέμα: « Λαπαροσκοπική Γιγαντιαίας Κύστης Σπληνός». 9-12 Νοεμβρίου 2002, Αθήνα.

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΧΕΩΣ ΕΝΤΕΡΟΥ. Μ. Γεωργίου. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής. Λαπαροσκοπική Κοιλιοπερινεική Εκτομή για Ευμέγεθες Λαχνωτό Αδένωμα του Κατωτέρου Ορθού: Παρουσίαση Περίπτωσης και Ανάλυση Τεχνικής. 22-24 Μαΐου 2003, Αθήνα. 

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΧΕΩΣ ΕΝΤΕΡΟΥ. Μ. Γεωργίου. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής. Laparoscopic Right Adrenactomy in a child. 22-24 Μαΐου 2003, Αθήνα.

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΧΕΩΣ ΕΝΤΕΡΟΥ. Μ. Γεωργίου. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής. Laparoscopic Approach in Small Bowel Obstruction. 22-24 Μαΐου 2003, Αθήνα.

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΧΕΩΣ ΕΝΤΕΡΟΥ.Μ. Γεωργίου. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής. A Decade of Laparoscopic Hysterectomy. 22-24 Μαΐου 2003, Αθήνα.

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΧΕΩΣ ΕΝΤΕΡΟΥ. Μ. Γεωργίου. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής. Λαπαροσκοπική Χειρουργική Παχέος Εντέρου για Κακοήθεις Παθήσεις. 22-24 Μαΐου 2003, Αθήνα.

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΧΕΩΣ ΕΝΤΕΡΟΥ. Μ. Γεωργίου. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής. Λαπαροσκοπική Εκτομή Προιερων Όγκων του Περινέου: Παρουσίαση Δύο Σπανίων Περιπτώσεων Σβαννώματος. 22-24 Μαΐου 2003, Αθήνα.

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΧΕΩΣ ΕΝΤΕΡΟΥ. Μ. Γεωργίου. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής. Laparoscopic Gastric Bypass. 22-24 Μαΐου 2003, Αθήνα.

39th Congress of the European Society for Surgical Research (ESSR), European Surgical Research – Clinical and Experimental Surgery. Inteleukin (IL-6) Peroxisone Proliferators – Activated Pereptor γ  (PPARγ) Single Nucleotide Polymorphisms in Colorectal Cancer. 12-15 May 2004, Athens

1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ – ΠΡΩΚΤΟΥ. Εισήγηση στη στρογγυλή Τράπεζα με θέμα: «Λαπαροσκοπική Σκωληκοειδεκτομή». Προφορικές ανακοινώσεις: Κοινοί Πολυμορφισμοί Γονιδίων Παραγόντων Φλεγμονής και Συσχέτισης τους με το Σποραδικό Καρκίνο του Παχέος Εντέρου. 25-27 Φεβρουαρίου 2005, Θεσσαλονίκη.

1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ – ΠΡΩΚΤΟΥ. Εισήγηση στη στρογγυλή Τράπεζα με θέμα: «Λαπαροσκοπική Σκωληκοειδεκτομή». Προφορικές ανακοινώσεις: Ακτινομύκωση Τυφλού – Σκωληκοειδούς Μιμούμενη Οξεία Σκωληκοειδίτιδα:  Επείγουσα Αντιμετώπιση με Λαπαροσκοπική Δεξιά Κολεκτομή. 25-27 Φεβρουαρίου 2005, Θεσσαλονίκη

1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ – ΠΡΩΚΤΟΥ. Εισήγηση στη στρογγυλή Τράπεζα με θέμα: «Λαπαροσκοπική Σκωληκοειδεκτομή». Αναρτημένες ανακοινώσεις: Η Αξία της Πρωκτικής Χαρτογράφηση (Anal Mapping) στην πρωκτική Ενδοεπιθηλιακή Νεοπλασία ΙΙΙ βαθμού (Anal Intraepithelial Noplasia, AINIII). 25-27 Φεβρουαρίου 2005, Θεσσαλονίκη

1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ – ΠΡΩΚΤΟΥ. Εισήγηση στη στρογγυλή Τράπεζα με θέμα: «Λαπαροσκοπική Σκωληκοειδεκτομή». Αναρτημένες ανακοινώσεις: Εντοπισμένη Περιπρωκτική Σπογγοειδής Μυκητίαση (Δερματικό Λέμφωμα από Τ- Κύτταρα Σταδίου ΙΑ). 25-27 Φεβρουαρίου 2005, Θεσσαλονίκη.

13th International Congress of the EAES:” New Trends in General and Oncologic Surgery from Venice”.  (European Association for Endoscopic Surgery and Other Interventional Techniques). Παρουσίαση Video με θέμα « Totally Laparoscopic Splenectomy for an Unusual Case of Cough – InducedSpontaneous Splenic Rupture». 1-4 June 2005, Venice, Italy

13th International Congress of the EAES:” New Trends in General and Oncologic Surgery from Venice”.  (European Association for Endoscopic Surgery and Other Interventional Techniques). Παρουσίαση Poster  με θέμα: « Emergent Laparoscopic Right Colectomy for Cecal Actinomycosis Mimiching Acute Appendicitis». 1-4 June 2005, Venice, Italy

13th International Congress of the EAES:” New Trends in General and Oncologic Surgery from Venice”.  (European Association for Endoscopic Surgery and Other Interventional Techniques). Παρουσίαση Poster  με θέμα: «Multiple Splenic Necrotic Cysts in the Context of the Incidental Giant Cell Arteritis Treated by Laparoscopic Complete Splenectomy». 1-4 June 2005, Venice, Italy

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ. Λαπαροσκοπική Σκωληκοειδεκτομή. Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, Α. ΞΙΑΡΧΟΣ, Μ. ΒΟΡΓΙΑΣ, Γ. ΣΑΜΠΑΛΗΣ, Μ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΆΚΟΥ, (5,9) Κ. ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗ. ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ. 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006.

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ. Λαπαροσκοπική εξωπεριτοναϊκή αποκατάσταση (ΤΕΡ) στο βουβωνικό άλγος των αθλητών. Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, Α. ΞΙΑΡΧΟΣ, Μ. ΒΟΡΓΙΑΣ, Γ. ΣΑΜΠΑΛΗΣ, Μ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΆΚΟΥ, (5,9) Κ. ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗ. 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006.

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ. Λαπαροσκοπική εξωπεριτοναϊκή αποκατάσταση βουβωνοκήλης (ΤΕΡ) σε ασθενείς χειρουργημένους στην κάτω κοιλία. Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, Α. ΞΙΑΡΧΟΣ, Μ. ΒΟΡΓΙΑΣ, Γ. ΣΑΜΠΑΛΗΣ, Μ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΆΚΟΥ, (5,9) Κ. ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗ. 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ. Λαπαροσκοπική αντιμετώπιση του καρκίνου του όρθου. Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, Α. ΞΙΑΡΧΟΣ, Μ. ΒΟΡΓΙΑΣ, Γ. ΣΑΜΠΑΛΗΣ, Μ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΆΚΟΥ, (5,9) Κ. ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗ. 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ. Σύγχρονη λαπαροσκοπική αντιμετώπιση χολολιθίασης και κήλων του κοιλιακού τοιχώματος. Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, Α. ΞΙΑΡΧΟΣ, Μ. ΒΟΡΓΙΑΣ, Γ. ΣΑΜΠΑΛΗΣ, Μ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΆΚΟΥ, (5,9) Κ. ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗ. 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ. Συσχέτιση της ενδοκοιλιακής πίεσης κατά τη λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή με το οξειδωτικό stress. Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, Α. ΞΙΑΡΧΟΣ, Μ. ΒΟΡΓΙΑΣ, Γ. ΣΑΜΠΑΛΗΣ, Μ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΆΚΟΥ, (5,9) Κ. ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗ. 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ. Ολική θυρεοειδεκτομή με χρήση νευροδιεγέρτη. Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, Α. ΞΙΑΡΧΟΣ, Μ. ΒΟΡΓΙΑΣ, Γ. ΣΑΜΠΑΛΗΣ, Μ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΆΚΟΥ, (5,9) Κ. ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗ. 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ. Η χρήση πλέγματος στις περισφιγμένες κήλες με λαπαροσκοπική προσέγγιση. Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, Α. ΞΙΑΡΧΟΣ, Μ. ΒΟΡΓΙΑΣ, Γ. ΣΑΜΠΑΛΗΣ, Μ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΆΚΟΥ, (5,9) Κ. ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗ. 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006.

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ. Ταυτόχρονη λαπαροσκοπική τοποθέτηση δακτυλίου για νοσογόνο παχυσαρκία και χολοκυστεκτομή. Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, Α. ΞΙΑΡΧΟΣ, Μ. ΒΟΡΓΙΑΣ, Γ. ΣΑΜΠΑΛΗΣ, Μ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΆΚΟΥ, (5,9) Κ. ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗ. 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006.

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ. Πρωτοπαθής συστροφή μείζονος επιπλοου σε παιδί 8 ετών. Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, Α .ΞΙΑΡΧΟΣ, Μ. ΒΟΡΓΙΑΣ, Γ. ΣΑΜΠΑΛΗΣ, Μ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΆΚΟΥ, (5,9) Κ. ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗ. 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006.

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Κ, ΧΕΙΡΙΔΗΣ Σ, ΧΡΥΣΟΧΕΡΗΣ Π, ΒΟΡΓΙΑΣ Μ, ΣΑΜΠΑΛΗΣ Γ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ Μ, ΞΙΑΡΧΟΣ Α, ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΥ Κ, ΧΕΙΡΙΔΗΣ Π.

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΓΑΣΤΡΙΚΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Κ, ΧΕΙΡΙΔΗΣ Σ, ΧΡΥΣΟΧΕΡΗΣ Π, ΒΟΡΓΙΑΣ Μ, ΣΑΜΠΑΛΗΣ Γ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ Μ, ΞΙΑΡΧΟΣ Α, ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΥ Κ.

ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΩΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΗ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΣ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Κ, ΧΕΙΡΙΔΗΣ Σ, ΧΡΥΣΟΧΕΡΗΣ Π, ΒΟΡΓΙΑΣ Μ, ΣΑΜΠΑΛΗΣ Γ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ Μ, ΞΙΑΡΧΟΣ Α, ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΥ Κ.

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΓΑΣΤΡΕΚΤΟΜΗ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Κ, ΧΕΙΡΙΔΗΣ Σ, ΧΡΥΣΟΧΕΡΗΣ Π, ΒΟΡΓΙΑΣ Μ, ΣΑΜΠΑΛΗΣ Γ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ Μ, ΞΙΑΡΧΟΣ Α, ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΥ Κ.

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΟΛΕΚΤΟΜΗ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Κ, ΧΕΙΡΙΔΗΣ Σ, ΧΡΥΣΟΧΕΡΗΣ Π, ΒΟΡΓΙΑΣ Μ, ΣΑΜΠΑΛΗΣ Γ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ Μ, ΞΙΑΡΧΟΣ Α, ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΥ Κ.

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΠΛΗΝΕΚΤΟΜΗ ΚΑΙ ΕΚΤΟΜΗ ΚΥΣΤΕΩΣ ΣΠΛΗΝΟΣ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Κ, ΧΕΙΡΙΔΗΣ Σ, ΧΡΥΣΟΧΕΡΗΣ Π, ΒΟΡΓΙΑΣ Μ, ΣΑΜΠΑΛΗΣ Γ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ Μ, ΞΙΑΡΧΟΣ Α, ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΥ Κ.

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΞΕΙΑΣ ΚΟΙΛΙΑΣ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Κ, ΧΕΙΡΙΔΗΣ Σ, ΧΡΥΣΟΧΕΡΗΣ Π, ΒΟΡΓΙΑΣ Μ, ΣΑΜΠΑΛΗΣ Γ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ Μ, ΞΙΑΡΧΟΣ Α, ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΥ Κ.

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΕΚΤΟΜΗ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Κ, ΧΕΙΡΙΔΗΣ Σ, ΧΡΥΣΟΧΕΡΗΣ Π, ΒΟΡΓΙΑΣ Μ, ΣΑΜΠΑΛΗΣ Γ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ Μ, ΞΙΑΡΧΟΣ Α, ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΥ Κ.

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΜΥΟΤΟΜΗ ΚΑΤΑ HELER ΚΑΙ ΘΟΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ DOR ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ  ΑΧΑΛΑΣΙΑΣ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Κ, ΧΕΙΡΙΔΗΣ Σ, ΧΡΥΣΟΧΕΡΗΣ Π, ΒΟΡΓΙΑΣ Μ, ΣΑΜΠΑΛΗΣ Γ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ Μ, ΞΙΑΡΧΟΣ Α, ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΥ Κ.

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΘΟΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Κ, ΧΕΙΡΙΔΗΣ Σ, ΧΡΥΣΟΧΕΡΗΣ Π, ΒΟΡΓΙΑΣ Μ, ΣΑΜΠΑΛΗΣ Γ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ Μ, ΞΙΑΡΧΟΣ Α, ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΥ Κ.

2nd INTERNATIONAL CONGRESS MINIMALLY INASIVE ROBOTIC ASSOCIATION. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ POSTER: “ ROBOTICS IN GENERAL SURGERY: OUR EXPERIENCE”. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Κ, ΒΟΡΓΙΑΣ Μ, ΣΑΜΠΑΛΗΣ Γ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ Μ, ΞΙΑΡΧΟΣ Α, ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΥ Κ. New York City, USA, 18-20/1/2007. 

29TH INTERNATIONAL CONGRESS OF THE EUROPEAN HERNIA SOCIETY. FREE PAPERS: ABDOMINAL HERNIA. “LAPAROSCOPIC AND ROBOTIC VENTRAL HERNIA REPAIR – OUR EXPERIENCE IN THE GENERAL AND OBESE PATIENT GROUP”. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Κ, ΒΟΡΓΙΑΣ Μ, ΣΑΜΠΑΛΗΣ Γ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ Μ, ΞΙΑΡΧΟΣ Α, ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΥ Κ. ΑΘΗΝΑ , 6-9/5/2007

29TH INTERNATIONAL CONGRESS OF THE EUROPEAN HERNIA SOCIETY. ABSTRACTS: “LAPAROSCOPIC AND ROBOTIC VENTRAL HERNIA REPAIR – OUR EXPERIENCE IN THE GENERAL AND OBESE PATIENT GROUP”. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Κ, ΒΟΡΓΙΑΣ Μ, ΣΑΜΠΑΛΗΣ Γ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ Μ, ΞΙΑΡΧΟΣ Α, ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΥ Κ. ΑΘΗΝΑ , 6-9/5/2007

15TH INTERNATIONAL CONGRESS OF THE EUROPEAN ASSOCIATION FOR ENDOSCOPIC SURGERY (EAES). Laparoscopic totally extraperitoneal hernia repair in athletes chronic  groin pain – Our experience. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Κ, ΧΕΙΡΙΔΗΣ Σ, ΒΟΡΓΙΑΣ Μ, ΣΑΜΠΑΛΗΣ Γ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ Μ, ΞΙΑΡΧΟΣ Α, ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΥ Κ. ΑΘΗΝΑ, 4-7/7/2007

15TH INTERNATIONAL CONGRESS OF THE EUROPEAN ASSOCIATION FOR ENDOSCOPIC SURGERY (EAES). Laparoscopic totally extraperitoneal repair for inguinal hernia after previous radical prostatectomy or lower abdominal suregery – Our eprerience. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Κ, ΧΕΙΡΙΔΗΣ Σ, ΒΟΡΓΙΑΣ Μ, ΣΑΜΠΑΛΗΣ Γ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ Μ, ΞΙΑΡΧΟΣ Α, ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΥ Κ. ΑΘΗΝΑ, 4-7/7/2007

15TH INTERNATIONAL CONGRESS OF THE EUROPEAN ASSOCIATION FOR ENDOSCOPIC SURGERY (EAES). Robotically assisted laparoscopic ventral hernia repair with the da Vinci robotic system – Our initial experience. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Κ, ΧΕΙΡΙΔΗΣ Σ, ΒΟΡΓΙΑΣ Μ, ΣΑΜΠΑΛΗΣ Γ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ Μ, ΞΙΑΡΧΟΣ Α, ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΥ Κ. ΑΘΗΝΑ, 4-7/7/2007

15TH INTERNATIONAL CONGRESS OF THE EUROPEAN ASSOCIATION FOR ENDOSCOPIC SURGERY (EAES). First application of the da Vinci robotic system in Greece – Our experience in general surgery. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Κ, ΧΕΙΡΙΔΗΣ Σ, ΒΟΡΓΙΑΣ Μ, ΣΑΜΠΑΛΗΣ Γ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ Μ, ΞΙΑΡΧΟΣ Α, ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΥ Κ. ΑΘΗΝΑ, 4-7/7/2007.

15TH INTERNATIONAL CONGRESS OF THE EUROPEAN ASSOCIATION FOR ENDOSCOPIC SURGERY (EAES). Laparoscopically-assisted distal pancreatectomy with splenectomy for benign tumor of the tail of pancreas-A case report. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Κ, ΧΕΙΡΙΔΗΣ Σ, ΒΟΡΓΙΑΣ Μ, ΣΑΜΠΑΛΗΣ Γ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ Μ, ΞΙΑΡΧΟΣ Α, ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΥ Κ. ΑΘΗΝΑ, 4-7/7/2007

15TH INTERNATIONAL CONGRESS OF THE EUROPEAN ASSOCIATION FOR ENDOSCOPIC SURGERY (EAES). Robotically-assisted right adrenalectomy and cholocystectomy in a single operation-A case report. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Κ, ΧΕΙΡΙΔΗΣ Σ, ΒΟΡΓΙΑΣ Μ, ΣΑΜΠΑΛΗΣ Γ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ Μ, ΞΙΑΡΧΟΣ Α, ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΥ Κ. ΑΘΗΝΑ, 4-7/7/2007

10ο  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ. «Πρώτη Ρομποτική Δεξιά Επινεφριδεκτομή και Χολοκυστεκτομή στην Ιδια Ασθενή». Κ. Κωνσταντινίδης, Σ. Χειρίδης, Μ. Βοργιάς, Κ. Αναστασάκου, Γ. Σάμπαλης, Μ. Γεωργίου, Α. Ξιάρχος. ΑΘΗΝΑ, 24-25/11/2007.

10ο  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ. «Αναγνώριση και Διατήρηση των Παλίνδρομων Λαρυγγικών Νεύρων σε Ολικές Θυρεοειδεκτομές με Νευροδιεγέρτη». Κ. Κωνσταντινίδης, Α. Ξιάρχος, Μ. Βοργιάς, Κ. Αναστασάκου, Γ. Σάμπαλης, Μ. Γεωργίου. ΑΘΗΝΑ, 24-25/11/2007.

Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής – Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ 2008 της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας. «Ρομποτικά Υποβοηθούμενη Σιγμοειδεκτομή και  Χαμηλή Πρόσθια Εκτομή» παρουσιάστηκαν τρία περιστατικά και περιγραφή της τεχνικής μας. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Κ, ΒΟΡΓΙΑΣ Μ, ΣΑΜΠΑΛΗΣ Γ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ Μ, ΞΙΑΡΧΟΣ Α, ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΥ Κ. Αθήνα, 12-15/11/2008

Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής – Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ 2008 της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας. «Ρομποτικά – υποβοηθούμενη αφαίρεση κύστεων ήπατος» παρουσιάστηκαν τρία περιστατικά. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Κ, ΒΟΡΓΙΑΣ Μ, ΣΑΜΠΑΛΗΣ Γ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ Μ, ΞΙΑΡΧΟΣ Α, ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΥ Κ. Αθήνα, 12-15/11/2008.

Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής – Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ 2008 της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας. «Ρομποτικά – υποβοηθιούμενη αποκατάσταση κοιλιοκήλης» αποτελέσματα δύο ετών ρομποτικά υποβοηθούμενης τεχνικής. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Κ, ΒΟΡΓΙΑΣ Μ, ΣΑΜΠΑΛΗΣ Γ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ Μ, ΞΙΑΡΧΟΣ Α, ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΥ Κ. Αθήνα, 12-15/11/2008

Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής – Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ 2008 της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας. Ρομποτική ριζική νεφρεκτομή και επινεφριδεκτομή με διεγχειρητική πλοήγηση από ανασύνθεση et-angio για χωροκατακτητική εξεργασία άνω πόλου δεξιού νεφρού σε ασθενή 45 ετών». ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Κ, ΒΟΡΓΙΑΣ Μ, ΣΑΜΠΑΛΗΣ Γ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ Μ, ΞΙΑΡΧΟΣ Α, ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΥ Κ. Αθήνα, 12-15/11/2008

Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής – Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ 2008 της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας. Video παρουσίαση «Ρομποτική χειρουργική σε επανεπεμβάσεις βαριατρικής χειρουργικής, αφαίρεση γαστρικού ρυθμιζόμενου δακτυλίου». ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Κ, ΒΟΡΓΙΑΣ Μ, ΣΑΜΠΑΛΗΣ Γ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ Μ, ΞΙΑΡΧΟΣ Α, ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΥ Κ. Αθήνα, 12-15/11/2008

Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής – Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ 2008 της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας. «Χειρουργική θεραπεία γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης με χρήση του ρομποτικού συστήματος da Vinci. Αναδρομική μελέτη της διετούς εμπειρίας της κλινικής». ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Κ, ΒΟΡΓΙΑΣ Μ, ΣΑΜΠΑΛΗΣ Γ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ Μ, ΞΙΑΡΧΟΣ Α, ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΥ Κ. Αθήνα, 12-15/11/2008

9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λαπαροενδοσκοπικής Χειρουργικής και Διεθνές Συμπόσιο "Συνεργασία για την εξέλιξη της Χειρουργικής" από την Ελληνική Εταιρεία Ενδοσκοπικής Χειρουργικής & Αλλων Επεμβατικών Τεχνικών. Ρομποτική Σπληνεκτομή. Ρομποτική Αφαίρεση Ευμεγέθους μη Παρασιτικής Ψευδοκύστης Σπληνός σε Νεαρή Ασθενή με Αυξημένες Τιμές Ca 19-9. Παρουσίαση Περιστατικού. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Κ, ΒΟΡΓΙΑΣ Μ, ΣΑΜΠΑΛΗΣ Γ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ Μ,  ΞΙΑΡΧΟΣ Α, ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΥ Κ. ΑΘΗΝΑ 21-23/5/2009

9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λαπαροενδοσκοπικής Χειρουργικής και Διεθνές Συμπόσιο "Συνεργασία για την εξέλιξη της Χειρουργικής" από την Ελληνική Εταιρεία Ενδοσκοπικής Χειρουργικής & Αλλων Επεμβατικών Τεχνικών. Ρομποτική Χειρουργική και Επαυξημένη Πραγματικότητα. Η Εμπειρία μας με το Σύστημα DaVINCI και τη  Διεγχειρητική Πλοήγηση. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Κ, ΒΟΡΓΙΑΣ Μ, ΣΑΜΠΑΛΗΣ Γ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ Μ, ΞΙΑΡΧΟΣ Α, ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΥ Κ. ΑΘΗΝΑ 21-23/5/2009

9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λαπαροενδοσκοπικής Χειρουργικής και Διεθνές Συμπόσιο "Συνεργασία για την εξέλιξη της Χειρουργικής" από την Ελληνική Εταιρεία Ενδοσκοπικής Χειρουργικής & Αλλων Επεμβατικών Τεχνικών. Ρομποτική Αφαίρεση Γιγαντιαίου Νευρινώματος Πυέλου σε νεαρή Ασθενή που δεν δεχόταν μετάγγιση, παρουσίαση περιστατικού. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Κ, ΒΟΡΓΙΑΣ Μ, ΣΑΜΠΑΛΗΣ Γ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ Μ, ΞΙΑΡΧΟΣ Α, ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΥ Κ. ΑΘΗΝΑ 21-23/5/2009

19th World Congress of IASGO  (International Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists). Video Presentation with subject "Laparoscopic Adjustable Gastric Banding Placement in a Patient with Morbid Obesity and Situs Inversus Totalis. Description of the Technique and Operative Challenges". Πεκίνο, 23-26 Σεπτεμβρίου 2009      

19th World Congress of IASGO  (International Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists). Paper with subject: "Robotic Splenectomy for a Large non-parasitic Splenic Pseudocyst with Elevated Ca 19-9 Levels. Πεκίνο, 23-26 Σεπτεμβρίου 2009.     

19th World Congress of IASGO  (International Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists). A Case Report and Review of the Literature. Paper with subject: "The Future of Robotic Surgery. What have we accomplished so far? What's coming next? Πεκίνο, 23-26 Σεπτεμβρίου 2009.     

19th World Congress of IASGO  (International Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists). Paper with subject "Robotic Neurinoma Excision in a Young Female Patient. A Case Report". Πεκίνο, 23-26 Σεπτεμβρίου 2009      

1st Clinical Robotic Surgery Association (CRSA) Meeting. Video presentations  με θέμα : « Da Vinci Splenectomy for a Rare Splenic Pseudocyst Elevating Ca 19-9». A case Repert Robotic Neurinoma Excision with Concurrent Use of Laparoscopic Neurostimulation to Protect Nervous Roots in the Vicinity of the Tumor. A case Report. 9-10 November 2010, Chicago. 

18th EAES Congress - Geneva, Switzerland. Free Paper Video Presentation – Interactive Volume Rendering of CT Angiography Data during Robotic Surgical Procedures. S. Hiridis, K. Konstantinidis, M. Vorias, G. Sambalis, K. Anastasakou, M. Georgiou, P. Chrysocheris, A. Xiarchos - Presented by S.Hiridis. GENEVA, SWITZERLAND, 16-19/6/2010.

18th EAES Congress - Geneva, Switzerland. Free Paper Video Presentation – da Vinci General Surgery. Our Three Year Experience. K. Konstantinidis, S. Hiridis, P. Chrysocheris, A. Xiarchos, M. Vorias, G. Sambalis, K. Anastasakou, M. Georgiou - Presented by S. Hiridis. GENEVA, SWITZERLAND, 16-19/6/2010

18th EAES Congress - Geneva, Switzerland. Totally Extraperitoneal Sports Hernia Repair Presentation of our Technique. K. Konstantinidis, S. Hiridis, A. Xiarchos, P. Chrysocheris, M. Vorias, G. Sambalis, K. Anastasakou, M. Georgiou. GENEVA, SWITZERLAND, 16-19/6/2010.

18th EAES Congress - Geneva, Switzerland. Interactive Volume Rendering of CT Angiography Data during Robotic Surgical Procedures. S. Hiridis, K. Konstantinidis, M. Vorias, G. Sambalis, K. Anastasakou, M. Georgiou, P. Chrysocheris, A. Xiarchos. GENEVA, SWITZERLAND, 16-19/6/2010.

18th EAES Congress - Geneva, Switzerland. Da Vinci General Surgery – Our Three Year Experience. K. Konstantinidis, S. Hiridis, P. Chrysocheris, A. Xiarchos, M. Vorias, G. Sambalis, K. Anastasakou, M. Georgiou. GENEVA, SWITZERLAND, 16-19/6/2010

18th EAES Congress - Geneva, Switzerland. Succesful Robotic Splenic Cyst Excision using the da Vinci System in a Young Girl: a Case Report. K. Konstantinidis, S. Hiridis, P. Chrysocheris, A. Xiarchos, M. Vorias, G. Sambalis, K. Anastasakou, M. Georgiou. GENEVA, SWITZERLAND, 16-19/6/2010.

 

18th EAES Congress - Geneva, Switzerland. Totally Laparoscopic Control of Massive Spontaneous Hemoperitoneum in a Young Man: Report of a Rare Case. K. Konstantinidis, S. Hiridis, A. Xiarchos, P. Chrysocheris, M. Vorias, G. Sambalis, K. Anastasakou, M. Georgiou. GENEVA, SWITZERLAND, 16-19/6/2010