Δημοσιεύσεις άρθρων και εργασιών σε Ελληνικά και ξένα συγγράμματα

Εχινοκοκκίαση Πνευμόνων. Μ. Γεραζούνης, Ν. Καλαντζή, Ι. Μονέδας, Μ. Γεωργίου, Ν. Λιόλιος. 1994.

Laparoscopic Surgery – A Colloquium (Text Book). Chapter 13 – Laparoscopic Band Plication for the Treatment of Morbid Obesity. Konstantinos Konstantinidis, Michael Vorias, George Sambalis and 

Michael Georgiou. Springer 1999. Editor: Ronald C. Merrell, M.D., FACS. Lampman Professor and Chairman, Department of Sugery, Yale University School of Medicine, New Haven, Connecticut. Associate Editor:  Robert M. Olson III, MD. Fellow, Department of Surgery, Yale University, School of Medicine. NewHaven, Connectictut.

Λαπαροσκοπική αντιμετώπιση κακοήθους παχυσαρκίας με τοποθέτηση γαστρικού δακτυλίου. Κ. Κωνσταντινίδης, Μ. Βοριάς, Γ. Σάμπαλης, Μ. Γεωργίου, Δ. Κωσταρέλλος. Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία Παχυσαρκίας Χειρουργική της Παχυσαρκίας. Κεφ. 1.5, σελ. 39. Εκδότης: Αλέξ. Παπακωνσταντίνου. Αθήνα 2000.

Laparoscopic Gastric Banding in the Treatment of Morbid Obesity.Our Experience. K.Konstantinidis, M. Vorias, M. Georgiou, G. Sambalis. Obesity Surgery Vol.10, No. 4 page 346, Αύγουστος 2000.

Laparoscopic Removal of Adjustable Silicone Gastric Bands for Morbid Obesity Placed by ‘Open Technique’. K. Konstantinidis, G. Sambalis, M. Vorias, M. Georgiou. Obesity Surgery Vol.10, No. 4 page 337, Αύγουστος 2000.

Laparoscopic Approach for GERD. K. Konstantinidis, G. Theodoropoulos, G. Spanomihos, G. Sambalis, M. Vorias, M. Georgiou, K.Anastasakou. Our Experience (abstract) Surgical Endoscopy, Vol 18: S245, 2004.

Cystic Lymphangioma of the Small Bowel in a Woman at 15 week-gestation (abstract). K. Konstantinidis, G. Sambalis, M. Georgiou, M. Vorias, K. Anastasakou, G. Theodoropoulos. Surgical Endoscopy, Vol 18: S222, 2004.

Laparoscopic-assisted Small Bowel Resection for a Leiomyoma causing Recurrent Hemorrhage of Unknown Origin (abstract). K. Konstantinidis, K. Anastasakou,  M. Vorias, G. Sambalis , M. Georgiou, G. Theodoropoulos. Surgical Endoscopy, Vol 18, 2004.

A Decade of Laparoscopic Appendectomy-Presentation of 1026 Patients (abstract). K. Konstantinidis, K. Anastasakou,  M. Vorias, G. Sambalis, M. Georgiou, G. Theodoropoulos. Surgical Endoscopy, Vol 18: S217, 2004.

Laparoscopic Esophagomyotomy with Dor Fundoplication. K. Konstantinidis, G. Theodoropoulos, M. Vorias, G. Sambalis, M. Georgiou,     K. Anastasakou. Surgical Endoscopy, Vol 18: S245, 2004.

Laparoscopic Resection of Presacral Schwannomas. K. Konstantinidis, M. Vorias, G. Sambalis, M. Georgiou, K. Anastasakou, G. Theodoropoulos. Surgical Endoscopy, Vol 18: S274, 2004.

Cystic lymphangioma of the small bowel in a woman at 15 weeks’ gestation: laparoscopic approach. Konstantinidis K., Anastasakou K, Vorias M., Sambalis G., Theodoropoulos GE., Gerorgiou M. Surgery Laparoscopic Endoscope Percutan Tech. 2005, Aug; 15 (4) : 244-5. PumMed PMID: 16082316

Laparoscopic- assisted small bowel resection of a leiomyoma causing recurrent obscure gastrointestinal bleeding. Konstantinidis K., Anastasakou K, Vorias M., Sambalis G., Theodoropoulos GE., Spanomihos G., Gerorgiou M. J Laparoscopic Adv. Surgery Tech A. 2005, Aug; 15 (4) : 396-9. PumMed PMID: 16108744.

Laparoscopic resection of presacral schwannomas. Konstantinidis K., Anastasakou K, Vorias M., Sambalis G., Theodoropoulos GE., Mpontozoglou N., Gerorgiou M. Surgery Laparoscopic Endoscope Percutan Tech. 2005, Sep; 15 (5) : 302-4. PumMed PMID: 16215494

Ectopic thyroid tissue in the lower neck with coexisting normally located multinodular goiter and brief literature review. Hormones. Konstantinidis K., Vorias M., Sambalis G., Theodoropoulos GE., Kousta E., Michalakis C., Gerorgiou M. Athens, 2005, Oct- Dec; 4(4) : 231-4. Review. PumMed PMID: 16613822

Totally laparoscopic splenectomy for an unusual case of cough- induced spontaneous splenic rupture. Κ.Konstantinidis, G. Theodoropoulos, M. Vorias, G. Sambalis, M. Georgiou. Surgical Endoscopy, Vol 20: V087, 2006.

Multiple splenic necrotic cysts in the context of incidental cell arteritis treated by  laparoscopic complete splenectomy. K.Konstantinidis, G. Theodoropoulos, M. Vorias, G. Sambalis, M. Georgiou. Surgical Endoscopy, Vol 20:P454, 2006.

Emergent laparoscopic right colectomy for cecal actinomycosis mimicking acute appendicitis (abstract). G.Thedoropoulos, K. Konstantinidis, M. Vorias, G. Sambalis, M. Georgiou. Surgical Endoscopy, Vol 20:P225, 2006.

A decade of laparoscopic appendectomy: presentation of 1,026 patients with suspected appendicitis treated in a single surgical department. Konstantinidis K., Anastasakou K, Vorias M., Sambalis G., Xiarchos AG., Georgiou M. Laparoendosc Adv Surg Tech A. 2008, Apr; 18 (2): 248-58. PumMed PMID: 18373452

A Decade of Laparoscopic Appendectomy: Presentation of 1026 Patients with Suspected Appendicitis Treated in a Single Surgical Department. Konstantinos M. Konstantinidis, Kornilia A. Anastasakou, MD, Michael  N. Vorias, George H. Sambalis, Michael K. Georgiou, and Anastasios G. Xiarchos. Journal of Laparoendoscopic & Advanced Surgical Techniques. Volume 18, Number 2, 2008

Current Status of Robotics in General Surgery. K. Konstantinidis, S. Hiridis, M. Vorias, G. Sambalis, M. Georgiou, K. Anastasakou, A. Xiarchos. Hellenic Journal of Surgery. Volume 82, Issue 2, pp 114-124, Απρίλιος 2010.

 

Cholecystectomy using a novel single – site robotic platform. Early experience from 45 consecutive cases. Konstantinos M. Konstantinidis, Petros Hirides, Savas Hirides, Pericles Chrysocheridis, Michael K. Georgiou. Surg Endosc (2012)26:2687 – 2694.