Ρομποτική Χειρουργική

Ρομποτική χειρουργική επέμβαση είναι η χρήση ρομπότ στην εκτέλεση χειρουργική επέμβαση. Δύο σημαντικές πρόοδοι που βοηθιούνται από τα χειρουργικά ρομπότ ήταν μακρινή χειρουργική επέμβαση και ελάχιστα της εισβολής χειρουργική επέμβαση. Σημαντικά πιθανά πλεονεκτήματα της ρομποτικής χειρουργικής επέμβασης είναι ακρίβεια και μικρογράφηση. Τα περαιτέρω πλεονεκτήματα είναι άρθρωση πέρα από τον κανονικό χειρισμό και τρισδιάστατη ενίσχυση. Αυτή τη στιγμή, τα χειρουργικά ρομπότ δεν είναι αυτόνομος, αλλά είναι πάντα υπό έλεγχο ενός χειρούργου. Χρησιμοποιούνται ως εργαλεία για να επεκτείνουν τις χειρουργικές δεξιότητες ενός εκπαιδευμένου χειρούργου.