Μετεγχειρητική κοιλιοκήλη

Μετεγχειρητικές κοιλιοκήλες

Οι μετεγχειρητικές κοιλιοκήλες έρχονται δεύτερες σε συχνότητα εμφανίσεως, μετά από τις βουβωνοκήλες (10%-16%). Εδώ, το κοιλιακό περιεχόμενο προπίπτει μέσω της ουλής που σχηματίστηκε από προηγούμενη εγχειρητική τομή, επομένως οι κήλες αυτές προκύπτουν έπειτα από χειρουργική επέμβαση στην περιοχή της κοιλιάς. Αναπτύσσονται στο 0,5% - 15% των ασθενών που υποβάλλονται σε ανοιχτές κοιλιακές εγχειρήσεις.

Τα κυριότερα αίτια είναι:

  1. Η εφαρμογή κακής εγχειρητικής τεχνικής
  2. Η μόλυνση του τραύματος
  3. Η μεγάλη εγχειρητική τομή
  4. Η μεγάλη ηλικία του ασθενούς
  5. Η κακή γενική κατάσταση του ασθενούς, με συνύπαρξη  διαφόρων νοσημάτων, όπως. σακχαρώδης διαβήτης, κίρρωση, κακοήθεια, κ.ά.
  6. Η παχυσαρκία
  7. Ο έντονος βήχας, η κακή προφύλαξη της τομής, κ.ά.

Οι μετεγχειρητικές κοιλιοκήλες υποτροπιάζουν σε μεγάλο ποσοστό, εάν δεν γίνει η σωστή επέμβαση, και ειδικά εάν δεν χρησιμοποιηθεί πλέγμα Η πλέον ενδεδειγμένη και αποτελεσματική θεραπευτική παρέμβαση είναι σήμερα η λαπαροσκοπική αποκατάσταση με χρήση πλέγματος.